Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • Към историята на село Демирджили през 15-16 век.

  Вот: 2.78/5 (337 Гласа)

  Това са две от най-ранните споменавания на село Демирджили(в документите се споменава като Демюрджилю):
  1. В османски регистър tapu. defter 979 - от година 898 по Хиджра, karye (село) Demurcilu, което се намира в nahya (околия) Къзълагач (днешно Елхово) е част от вакъф (вид владение в Османската държава), и заедно със село Хаскьой с другото име Пюрлюке имат общо 76 домакинства и плащат налози 3580 акчета
  2. В друг документ от османската канцелария - tapu. defter 370, в година 935 по Хиджра е описано karye Demurcilu, което се намира в нахия Къзълагач с 9 домакинства и 1 неженен, всички са мюсюлмани и плащат 1082 акчета данъци. Селото е част от новия вакъф на imaret (богоугодно заведение, като страноприемница, където дават безплатна храна) на султан Баязид II.


  добавил:countEsterhazyдата: 2011-01-24 21:37:14
  Споделете тази статия: • katia:() 0 0
  А,знае ли се кои са тези села Хаскьой или Пюрлюке?
  countEsterhazy:() 0 0
  За съжаление не, вероятно са някои от юрушките поселения, които са се намиралио на територията на днешното землище на Бояново. Такива поселища в бояновското землище, освен двете познати села Демирджилий и Мурсатлий, е имало още 3-4. Дори във военно-топографска карта от 1919 година ги има отбелязани като запустели селища и развалини.
  katia:() 0 0
  Не е ли вероятно да са се включили в обединеното село.И ми е интересно -....година по Хиджра,това някакво османско летоброене ли е?
  countEsterhazy:() 0 0
  По-скоро не са се включили, защото по времето на обединението, ако наистина става кам 1796 година, те вече не са съществували, а от тях са останали само развалини. Това са много малки и мобилни села, създадени от полуномадско население, каквото са юруците, които имат сравнително кратък живот. Те имат доста интересна история като ч
  countEsterhazy:() 0 0
  По-скоро не са се включили, защото по времето на обединението, ако наистина става кам 1796 година, те вече не са съществували, а от тях са останали само развалини. Това са много малки и мобилни села, създадени от полуномадско население, каквото са юруците, които поселения имат сравнително кратък живот. Юруците имат доста интересна история като част от населението с особенни задължение в Османската държава, което към края на 17 век вече почти е изчезнало от нейните балкански територии - избито или преселило се отново в Мала Азия. Едва след това тези територии, част от които е сегашното землище на Бояново, започват да се заселват с християнско население от Стара планина, от Чирпански, а в част от селата от лявата страна по поречието на Тунджа и в предпланините на Странджа идват християни и от Македония. Този процес на християнизация на областта по средното течение на река Тунджа е много добре описан в една анонимна османска история на еничарите.
  countEsterhazy:() 0 0
  година 898 по Хиджра започва от 23.10.1482г. и продължава до 13.08.1483г. година 935 по Хиджра започва от 15.09.1528 г. и продължава до 08.08. 1529г. това е мюсюлманското летоброене, в което годината има 12 месеца, но дните й са 354, а във високосните години 355 дни. За да се приравнят дните на мюсюлманското летоброене по Хиджра с грегорианското християнско летоброене по което се водим ние има направени специални таблици. Ако човек няма подръка такава таблица, годината може да се изчисли приблизително по тази формула: Г=М 622-М/33, където Г е годината по грегорианския календар, М-годината по мюсюлманския лунен хиджретски календар
  yanev83:() 0 0
  Наистина много интересни неща научих тук! Благодатя за хубавата статия и коментарите!
  vancheto:() 0 0
  С тези допълнения(а може би и други) мисля,че историкът ни трябва да се заеме със задачата да преработи написаното от уважавания учител Тодор Янков, което и до днес се счита като история за възникването на селото ни.
  gojko:() 0 0
  колкото повече факти, толкова по - добре за поколенията да пазят жива историята.
  katia:() 0 0
  Чух от хора,които се интересуват от историята на Бояново да изказват съмнения около достоверноста на годината на създаване на селото.Може би,историята наистина има нужда от нов прочит на събитията.
  countEsterhazy:() 0 0
  Със сигурност историята на Бояново се нуждае от сериозно проучване. Като за основа се вземе това което до сега е написано и се прибавят нови данни, които стават известни доста години след като се появява на бял свят ползваната масово от сега история на Бояново от Тодор Янков. Освен новите данни от османските архиви има и нови археологически данни, има нови данни и от съвременните архиви, неизползвани са даниите от селските регистри и от църковните такива и т.н.
  countEsterhazy:() 0 0
  Това което сегашните жители, които имат желание разбира се, могат да направят за да се поълни тази празнина е да съберат всичко каквото все още може да се събере като песни, предания, названия на местности, спомени и да се запише, за да не се изгуби. Такова изследване, има от 1945-6 година и се намира в Ръкописният отдел на библиотеката на СУ, но то е доста непълно и поставя ударение предимно на говора и някои песни.
  vancheto:() 0 0
  Да, май трябва сериозно да помислим върху това и да се опитаме да допълним с новите данни историята на селото ни.
  забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!