Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • Успешно приключи учебната година за учениците от ОУ „Св.Паисий Хилендарски”село Бояново

  Вот: 2.76/5 (318 Гласа)

  Успешно приключи учебната година за учениците от ОУ”Св.Паисий Хилендарски” село Бояново, община Елхово, работещи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  В сформираната полуинтернатна група се обучаваха 25 ученика. Провежданите разнообразни дейности повишаваха качеството на учебно-възпитателния процес. Тук учениците имаха възможност да усвоят по-добре преподаденото учебно съдържание и да преодолеят пропуски в знанията си. Те развиваха своите умения, въображение, способности и таланти. Учениците играха, пяха, рисуваха, моделираха, слушаха любима музика. Те участваха в различни мероприятия-тържества, празници, конкурси. Организирано почиваха, спортуваха и укрепваха своето здраве. Разнообразните дейности допадаха на учениците –участници в Проекта. Получените резултати показаха, че целодневното обучение е ефективно. То допринася за повишаване на успеваемостта на учениците, преминаването в следващ клас и степен на образование и ограничава риска от отпадане от училище.
  От следващата учебна година учениците ще учат в изцяло оборудвана с нови мебели класна стая. По Проекта са доставени: чинове за малките ученици, маси за по-големите, преподавателско бюро, столове и шкафове.


  добавил:katiaдата: 2014-06-20 09:18:40
  Споделете тази статия: • забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!