Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • ПГМСС "Ернесто Че Гевара"с. Бояново - общинско или държавно училище?

  Вот: 2.7/5 (290 Гласа)

  На свиканото за 28.11.2013 г заседание на Общински съвет - гр Елхово, по внесена докладна записка от кмета на Общината г-н Киров, ще бъде разгледан въпроса относно финансирането и статута на ПГМСС”Ернесто Че Гевара” с. Бояново.
  По инициатива на МЗХ, през 2011 год в Общ. съвет е била обсъдена промяната на статута - училището - от държавно да стане общинско. На 27.06.2011 общинските съветници подкрепят това решение.През януари 2012 год се налага ново разглеждане на въпроса, поради необходимост от актуални решения.Частично процеса на промяна на финансирането и статута на професионалната гимназия приключва с подписване на приемно-предавателен протокол за натуралните показатели и стойностните показатели по бюджета между МЗХ и Община Елхово на 25.04.2012 г. и заповед на Министъра образованието, младежта и науката. Въпреки писмата до МЗХ към настоящия момент не е решен въпроса с промяна собствеността на имота на професионалната гимназия, т.е. тя е общинско училище, но имота й е държавна собственост.
  До Общ. съвет - Елхово е постъпило заявление на инж.агр.Димчо Георгиев – директор на ПГМСС”Ернесто Че Гевара” с. Бояново и писмо на д-р инж. Валентина Маринова – заместник – министър на земеделието и храните за промяна на финансиращия орган (от Община Елхово към МЗХ) и статута (от общинско на държавно) на училището.
  Във връзка с това, кмета на Общината предлага да се вземат решения:за промяна на финансиращия орган на ПГМСС"Ернесто Че Гевара" с. Бояново от бюджета на Община Елхово към бюджета на Министерството на земеделието и храните, считано от 01.01.2014 год., както и промяна на статута и обявяването на училището за държавно.


  добавил: анонимно дата: 2013-11-25 19:45:35
  Споделете тази статия: • vancheto:(11-26-13) 3 0
  Чудя се, кои са тези "умници",които са решили и най-вече са приели училището да се именува с това име!
  забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!