Кандидат за кмет на село Бояново:

Кръстьо Драганов - БСП

Скоро ще бъде добавено

Програма:

І.В ОБЛАСТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1.Пълно,своевременно и качествено обслужване на всички граждани при рещаване на проблемите му.

2. Подпомагане на възрастните хора при изготвяне,подаване и изпращане на документи до съответните инстанции/до социално подпомагане,община,НОИ и др/

3.Усъвършенстване на приниципите за прозрачност в дейноста на кмета.

4. Своевременно известяване на населението по всички възникнали проблеми.

5.Ежегодна и по-честа отчетност на кмета пред жителите на селото ни.

6.Подържане в подобаващ вид ритуалните зали и гробищния парк в селото.

7.Постоянен контрол за подържане на чистота на улиците,площада,детските площадки и градини,редовно косене на тревните площи.

8.Своевременно отремонтиране и подържане на енергоспестяващото улично осветление.

ІІ.В ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

1.Осигуряване на информация на земеделските производители и собственици обработващи земя.

2.Съдействие за предоставяне за обработка на общинска земя на малоимотни и безимотни граждани.

3.подпомагане работата на животновъдите за увеличаване на площа на общинските пасища за подпомагане развитието на животновъдството в селото ни.

4.С помощта на местни,от общината и страната бизнесмени да се разкрие производствен обект,с цел намаляване на безработицата в селото ни.

5.Разработване на проекти по Европрограмите с подкрепата на Община Елхово.
-Ремонт на паважа на главната улица
-Почистване на коритото на реката и доизграждане диги от моста до стадиона
-Осигуряване на средства за изпълнение на проекта за подмяна на водопровода с ПВЦ тръби.
-Довършване на ремонтно-възстановителните работи на църквата "Света Троица" през 2012 год.по спечеленият проект на стойност 200 хил.лева,като се ангажират и безработните в селото ни.

ІІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.Поемам за настояване пред народните представители за промяна на законодателството,относно полагането на подписи на безработните да става по местоживеене.

2.Подпомагане дейноста на социалните работници за законо съобразно определяне и раздаване на социални помощи само на нуждаещи се граждани

3. Участие в проекти за социални асистенти и помощници за гледане на на самотни и нуждаещи се пенсионери.

4.Подобряване на разяснителната работа на кметството по програмата на социалния патронаж за доставяне на топла храна по домовете с цел,увеличаване броя на пенсионерите,ползващи се от тази социално услуга.

ІV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КУЛТУРА

1. Търдене на нормативмни и финансови възможности за разкриване на аптека за най-необходимите лекарства към здравната служба в с. Бояново.

2.Подпомагане дейноста на читалищното настоятелство за продължаване дейноста на самодейните състави към читалището: - фолклорната певческа група - кукерска група - коледарска група

3.Редовно провеждане на традиционния събор в селето ни.

4.Подпомагане дейноста на Църковното настоятелство в честване на Християнските празници.

Анкета:

Коментари:

katia: 4 1
Новият кмет е Кръстьо Иванов Драганов. Честито! По-късно повече подробности...
dimitrina: 4 1
Честито на стария нов кмет!!!!!
didi_dobreva: 2 1
Честито пожелавам му едно успешен мандат с една нова по-добра стратегия на управление
marindon4ev: 2 0
Да му е честито и от мен
blago67: 3 0
Честито на Кръстьо Драганов и от кмета на с. Алтимир - Врачанско
katia: 3 0
Разменили сме си няколко съобщения с кмета на Алтимир, причина за неговата регистрация тук е,че много е харесал нашия сайт и желанието му и неговото село да има такъв. Надявам се нашия кмет да оцени това, което имаме и да съдейства за развитието на сайта.....От програмата му в областа на административното обслужване" 3.Усъвършенстване на приниципите за прозрачност в дейноста на кмета".....сайта му предоставя възможноста да изпълни тази част от програмата си

Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!